1545

I 1545 er det dokumenterte året for begynnelse av slottets historie.

Slottet ble bygd før 1545. Catherine hustru til Pierre Appas av Sacriste lord Brands og Malvi-bay, fikk slottet oppført og lagt inn i historien til byen

1900

Flere hundre år med eierskap

Mellom slottets oppføring fram til 1900 tallet var slottet gjennom flere forandringer, men ikke eierskifte. Slottet var i den samme familien til det nittende århundre. I denne perioden ble det bebodd av lorder og grever og har alltid tilhørt aristokratiske familier..

1980

Renovasjon og prinsefamilie

De siste 20 årene har slottet tilhørt en egyptisk prinsefamilie. Slottet ble totalrenovert fra 1992.

2015-Nå

Jakobsen familien

Slottet har vært i eie av Jakobsen familien siden 2015, og siden da har slottet vært gjennom forandringer og restaurasjoner

Interessert i åleie?